Presentations

SOL-REC2 Kivonat

Ez a 36 hónapos projekt úttörő stratégiák kidolgozását és megvalósítását célozza meg a gyógyszerészeti buborékcsomagolások (bliszter) és a többrétegű, polimerekből és alumíniumból készült, laminált fogyasztói csomagolási hulladékok válogatásának, szétválasztásának és újrahasznosításának javítására. Az innovatív digitális vízjel-technológiák továbbfejlesztésre kerülnek és a többrétegű csomagolások gyors és hatékony válogatásának sikeres megvalósítása révén TRL6-ba …

Read More »

ABSTRAKT SOL-REC2

36-měsíční projekt Sol-Rec2 se zaměřuje na vývoj a implementaci průlomových strategií na zlepšení třídění, separace a recyklace odpadu z farmaceutických blistrů a vícevrstvých obalových materiálů, které se skládají z několika vrstev polymerů a hliníku. Dále bude pokračovat vývoj inovativní technologie digitálních vodoznaků do úrovně TRL6 prostřednictvím úspěšné demonstrace rychlého a …

Read More »

Présentation de SOL-REC2

Le projet Sol-Rec2 d’une durée de 36 mois vise le développement et la mise en œuvre de stratégies innovantes pour améliorer le tri, la séparation et le recyclage des emballages pharmaceutiques et des déchets d’emballages de consommation composés de plusieurs couches de polymères et d’aluminium. Des technologies innovantes de filigrane numérique …

Read More »

About SOL-REC2 project

This 36-month Sol-Rec2 project targets the development and implementation of ground-breaking strategies for improving the sorting, separation and recycling of pharma blister packs and laminate consumer packaging waste consisting of multiple layers of polymers and aluminium. Innovative digital watermark technologies will be further developed and progressed to TRL6 through successful …

Read More »