ABSTRAKT SOL-REC2

36-měsíční projekt Sol-Rec2 se zaměřuje na vývoj a implementaci průlomových strategií na zlepšení třídění, separace a recyklace odpadu z farmaceutických blistrů a vícevrstvých obalových materiálů, které se skládají z několika vrstev polymerů a hliníku. Dále bude pokračovat vývoj inovativní technologie digitálních vodoznaků do úrovně TRL6 prostřednictvím úspěšné demonstrace rychlého a efektivního třídění vícevrstvých obalů.

Zkušenosti z práce v oblasti iontových kapalin budou využity k vývoji sady inovativních zelených rozpouštědel (TRL5), které umožní delaminovat vícevrstvý obalový materiál a selektivně rozpouštět cílové polymery. Efektivní separace a regenerace polymerů (PE, PP a PVC) a hliníku vysoké čistoty povede ke snížení poptávky po primárních surovinách. Socioekonomické a environmentální přínosy projektu Sol-Rec2 budou stanoveny prostřednictvím podrobných analýz životního cyklu.

Bylo založeno konsorcium malých a středních podniků (SME), výzkumných organizací (RTO) a univerzit (UNI) ze 6 zemí EU, které tvoří IPM2 (FR-SME), Aimplas (ES-RTO), FiliGrade (NL-SME), TWI (UK-RTO), University of Leicester (UK-UNI), Solvionic (FR-SME), Plastigram (CZ-SME) a Mikrolin (HU-SME). Partneři přinášejí do projektu bohaté zkušenosti zahrnující sběr a třídění plastových odpadů, digitální vodoznaky, iontové kapaliny, rozpouštění polymerů, recyklaci vícevrstvých materiálů, opětovné použití polymerů, ekodesign a posuzování životního cyklu. Získané znalosti pomohou urychlit inovativní recyklaci ve východní Evropě a snížit komplexitu vícevrstvých materiálů, což povede k návrhu udržitelnějších vícevrstvých obalů.

Výsledkem Sol-Rec2 bude udržitelná produkce polymerů a hliníku vysoké čistoty – tedy cenný zdroj příjmů pro recyklační firmy, minimalizace dopadů na životní prostředí a uhlíkové stopy spojených s výrobou primárních plastů a těžbou bauxitu a zároveň významný přínos pro oběhové hospodářství.